torsdag 31. oktober 2013

Dette er en skandale.

Joh 1,16-17 
16 Av hans fylde har vi alle fått,
          nåde over nåde.
          
    17 For loven ble gitt ved Moses,
          nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
        

Skandalen er at DU og JEG had blitt gitt nåde over nåde og en uskyldig tok straffen vi skulle hatt.

For så høyt elsket...

onsdag 30. oktober 2013

(Harde) fakta om Tallinn
Denne hausten har eg fått gleda av å vera del av Ungdom i Oppdrag sin Disippeltreningskule her i Tallinn. Sidan eg studerer er eg berre deltids-stab, men på måndag hadde eg høvet til å vera med i undervisninga om «Human Trafficking,» menneskehandel.

Nokre (harde) fakta:

- Det er omlag 27 millionar slavar i verda i dag
- 1600-1700 av disse er i Estland, hovudsakleg på ymse bordell i Tallinn
- Eit menneske frå Baltikum kostar omtrent 3000 Euro på den europeiske menneske-marknaden
- Gjennomsnittsprisen for eit menneske i verda er 90 Euro
- Kvart 50. sekund vert eit menneske seld ein eller annan stad
- Menneskehandel er meir lønsamt enn narkohandel sidan du kan selgja eit menneske 20 gongar om dagen 365 dagar i året.
- Fleire og fleire kriminelle oppdagar dette. I dag er menneskehandel, målt i pengar, verdas tredje største kriminelle industri berre mindre enn narkotika- og våpenhandel.

Me fekk og høyra vitnemålet til ei estisk dame som fortalde korleis ho kom seg ut og reiste til Noreg for å gå på Disippeltreningsskule, der Gud helbreda henne psykisk og fysisk. Ho fortalde korleis Gud fysisk gjorde henne til jomfru att.

Samstundes var undervisaren heilt ærleg og fortalde at dei fleste av desse jentene vert drepne.

Tallinn er ein fantastisk by, men dette er den harde sanninga og det Gud har sendt oss til.  I Ungdom i Oppdrag Estland drøymer me om å sjå fleire verta frigjorde og helbreda. Me trur Gud kan gjera det.  I dag veit me ikkje kva anna me kan gjera enn å be. La ditt hjarta verta knust og be med oss.

For så høgt elska...

tirsdag 6. november 2012

Det gode liv

Av og til tar eg meg sjølv i å tenkja at det gode liv er ha det mest mogleg komfortabelt, minst mogleg utfordringar og berre å leva livet utan ansvar eller bekymringar. Det er rimeleg fantastisk å leva slik, og eg har gjort det lenge, fordi eg har villa og valgt det slik.

Denne hausten har eg byrja å gjera meir av det eg ikkje er god på; det som kostar tid, konsentrasjon og krefter.

Av og til hatar eg det, fordi det er så inderleg kjedeleg og det kostar så mykje.
Då vil eg helst gje opp og gjere noko anna, noko enklare.

Av og til elskar eg det, fordi det er så umåteleg fantastisk når ein meistrar noko nytt.
Då vil eg helst ropa og synga og la jubelen stå i taket. Av og til gjer eg nettopp det.

Eg har lenge lurt på kvifor i alle dagar eg er i Estland og studerer det eg gjer, men noko klårt svar har eg verken funne eller fått. Likevel har eg byrja undra meg over om eg ganske enkelt er her for å læra både kunnskapane eg tilegnar meg gjennom å studera, men kanskje at eg mest av alt er her for å læra at om ein ynskjer å oppnå noko, så vil det kosta krefter, tid og konsentrasjon og det ofte lite komfortabelt.

Det skremmer meg litt, men samtidig er eg glad for at eg lærer det no, og ikkje ein gong i framtida, og så er eg så uendeleg glad for at sjølv om noko kan kosta krefter og konsentrasjon så kan det vera så uendeleg kjekt samstundes.

Det er til og med ganske ofte rimeleg fantastisk.

Plar du å velga den mest komfortable vegen? Kanskje er han ikkje alltid best.

«Det gode er i mange tilfeller det beste sin største fiende.»


For så høyt elsket...

søndag 4. november 2012

Eit korn av salt


Kom ikkje med heile sanningi,
kom ikkje med havet for min torste,
kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos,
men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom,
slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget
og vinden eit korn av salt.
Olav H. Hauge

--------------------------

Sylteagurk med salt

hvilken enkel glede
en kan skape ut av
noe så lite som en
sylteagurk med salt.

Jeg vil se
Jeg vil be
Jeg vil arbeide
hardt og hvile
langsomt
i fred fra krig.

Hvis mørke er
mangel på lys
Hvis kulde er
mangel på varme
Hvis krig er
mangel på fred
Hvis løgn er
mangel på sannhet

Hvis synd er
fravær av kjærlighet.

Hva eksisterer egentlig da?

De siste dagene har jeg fått prate med fasinerende mennesker med store overbevisninger som at sannhet, Gud og menneskeverd ikke eksisterer. Hvor selvmotsigende det er å mene at hverken Gud eller sannhet finnes, var det ikke like lett for meg å forklare for ører som ikke ville høre.

Å si at sannhet ikke finnes er som å si «jeg lyver alltid.» Man sier i mot seg selv. Å si at sannhet ikke finnes er å nettopp slå fast en sannhet. Samtidig slår man fast at den ikke er sann. Det er ulogisk, men brukes likevel som et argument av mennesker som har brukt sin egen logikk til å tenke seg fram til at Gud ikke eksisterer. Logikken er slik å forstå bare korrekt når den passer med ens egne meninger.

Det er ikke så lett å la være å komme med hele havet når noen er tørst, men et korn av salt hadde holdt.

Hvis løgn er fravær av sannhet, vil alt være løgn når sannhet ikke eksisterer.

Fornuft og logikk slår fast at sannhet må finnes?

Sannhet eksisterer på samme måte som lys og varme.
Løgn er fravær av sannhet.

Løgn finnes ikke?

Har du funnet sannheten?


For så høyt elsket...

onsdag 10. oktober 2012

Hvor mye er Kongshaug verdt for deg?

Nå har du muligheten til å være med å vise hvilken mobiliseringskraft som finnes i Norge. Kongshaug Musikkgymnas har på statsbudsjettet for kommende år blitt tilgodesett med 3,2 millioner mindre enn de foregående årene. Hvorvidt dette er en gal vurdering har jeg for lite kunnskap til å si noe om. Uansett er Kongshaug en skole som er for god til at 20% av budsjettet kan bli faset ut i stillhet på denne måten. Vi kan ikke la det skje. Å protestere mot myndighetenes manglende tilskudd kan hjelpe, men det som helt sikkert vil sørge for at Kongshaug for fortsette med sin livsforvandlende virksomhet i fremtiden, er om du og jeg åpnet hjertene og lommebøkene og sørget for at skolen ikke lenger behøver å være avhengig av dette tilskuddet.


3,2 millioner er lite for en stor Gud.

Hvor mye er Kongshaug verdt for deg?For så høyt elsket...

mandag 8. oktober 2012

Kalle Klovn

Etter alt å døma kjem eg til å bu i Estland dei komande åra. Kvifor, er eg ikkje heilt sikker på. Eg har aldri kjent på noko spesielt kall hit. Likevel likar eg å sjå på meg sjølv som ein «teltmakar» blant mine medstudentar og vonar at sidan eg lever mitt liv med Jesus her, så vil det få konsekvensar for omgjevnadane mine.


Men eg har aldri kjent på noko kall.

På den andre sida har eg kjent på det ein kanskje kan kalla Guds Shalom eller fred over at eg er på rett plass. Eg har ei intens overbevisning om at Gud har sendt meg hit for ein hensikt, som er større enn meg sjølv.

Men eg har ikkje noko meir kall til å vera her og gjera det eg gjer enn det du har til å gjera det du gjer, der du er.

Å sei at nokon har eit kall, eller sei at ein ikkje har eit kall er å lura seg sjølv. Alle med Jesus i hjarta har eitt kall:

Å gjera disiplar av alle nasjonar.

Sit du heime og ventar på eit kall?
Det kjem ikkje til å koma, for om du har vore ærleg med deg sjøl veit du allereie kva kallet ditt er:

Gud har allereie kalla deg ved navn, du er Hans.

Det interessante er kvar han sender deg, og kjem til å senda deg i framtida.

Kvar har Han sendt deg?


For så høyt elsket...

søndag 30. september 2012

Gutar vert trøytte

Hugsar du historia om korleis ørna lærer ungane å fly ved å riva reiret i frå kvarandre for så å til slutt hiva ørnungen utfor kanten av stupet for å læra han å fly?


5. Mosebok 32, 11 gir ei god skildring av korleis det heile føregår:

«Lik en ørn
som får ungene til å fly fra redet
og svever over dem,
slik bredte han ut sine vinger,
tok ham og bar ham på vingene.»

Akkurat no susar eg mot bakken i ein fykande fart, og flaksar vilt med dei vesle vengene eg har og er litt redd. Mest av alt er eg likevel trygg på at eg ikkje kjem til å treffa bakken, for eg veit at over meg svevar han som skapte sjølve flyginga, og han vil ta meg og bera meg på sine venger, men kanskje ikkje før i siste sekund. Og så vil han sleppa meg utfor kanten på ny, heilt til eg har lært å fly.

Eg elskar å læra nye ting sjølv om ein vert trøytt av det.
Eg gler meg til eg har lært meg å fly i dette landet.

Har du lært deg å fly i ditt land?

Jesaja 40, 30-31:

«Gutter blir trette og slitne,
unge menn snubler og faller.

Men de som venter på Herren,
får ny kraft,
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.»


For så høyt elsket...